ANBI Stichting Koppelkerk

Stichting Koppelkerk

Stichting Koppelkerk is statutair opgericht op 10 augustus 2015. 

A. Algemene gegevens

 • Naam: Stichting Koppelkerk
 • RSIN/Fiscaal nummer: 855442591
 • KvK: 63891581
 • Adres: Koppelstraat 35
 • Postcode: 7126 AG
 • Plaats: Bredevoort
 • Telefoonnummer: 0543 216005
 • Website: www.koppelkerk.nl
 • E-mail: info@koppelkerk.nl
 • Bankrekening:NL77RABO0305538969

B. Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel het ten behoeve van culturele en educatieve doeleinden beheren en exploiteren van het multifunctionele gebouw bekend als Koppelkerk te Bredevoort (gemeente Aalten), in de ruimste zin van het woord, alsmede het verrichten van van al hetgeen met het vorenstaande verband hout of daartoe bevordelijk kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van – grensoverschrijdende – culturele en educatieve manifestaties danwel het beschikbaar stellen van het gebouw ten behoeve van vorenbedoelde manifestaties, alles in de meest ruime zin van het woord, waaronder begrepen concerten, toneelvoorstellingen, voordrachten, congressen, cursussen, exposities en dergelijke. Deze opsomming heeft niet tot doel andere culturele en educatieve manifestaties uit te sluiten.
 3. De stichting beoogt het algemeen nut.

C. Beleid

Stichting Koppelkerk brengt een voor de Achterhoek breed en uniek programma op het gebied van beeldende kunst, muziek, literatuur, lezingen, maatschappelijk debat en cultuureducatie.

D. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Koppelkerk bestaat uit tenminste drie personen; voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het huidige bestuur wordt gevormd door: voorzitter Loes Tieman, penningmeester Bert Weevers, secretaris Koos van der Hulst, vice-voorzitter Cees Ubbels en algemeen bestuurslid Hiske Kremer.

E. Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting Koppelkerk ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Activiteitenverslag en financiële verantwoording

Koppelkerk | vrijplaats voor kunst & cultuur
Verdieping
Kunsten
Boeken