ANBI Stichting Koppelkerk

Stichting Koppelkerk

Stichting Koppelkerk is statutair opgericht op 10 augustus 2015. 

 

A. Algemene gegevens

 • Naam: Stichting Koppelkerk
 • RSIN/Fiscaal nummer: 855442591
 • KvK: 63891581
 • Adres: Koppelstraat 35
 • Postcode: 7126 AG
 • Plaats: Bredevoort
 • Telefoonnummer: 0543 216005
 • Website: www.koppelkerk.nl
 • E-mail: info@koppelkerk.nl
 • Bankrekening:NL77RABO0305538969

B. Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel het ten behoeve van culturele en educatieve doeleinden beheren en exploiteren van het multifunctionele gebouw bekend als Koppelkerk te Bredevoort (gemeente Aalten), in de ruimste zin van het woord, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband hout of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van  culturele en educatieve manifestaties voor een breed publiek, zowel regionaal als landelijk als internationaal; dan wel het beschikbaar stellen van het gebouw ten behoeve van vorenbedoelde manifestaties, alles in de meest ruime zin van het woord, waaronder begrepen concerten, toneelvoorstellingen, voordrachten, congressen, cursussen, exposities en dergelijke. Deze opsomming heeft niet tot doel andere culturele en educatieve manifestaties uit te sluiten.
 3. De stichting beoogt het algemeen nut.

C. Beleid

Stichting Koppelkerk brengt een voor de Achterhoek breed en uniek programma op het gebied van beeldende kunst, muziek, literatuur, lezingen, maatschappelijk debat en cultuureducatie.

D. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Koppelkerk bestaat uit tenminste drie personen; voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het huidige bestuur wordt gevormd door: voorzitter Anke Sitters , penningmeester Bert Weevers en kandidaat-bestuurslid Lea Hoopman.

 

E. Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting Koppelkerk ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Activiteitenverslag en financiële verantwoording

De Koppelkerk heeft in 2022 steun ontvangen van diverse fondsen en instanties, onder andere van MAEX. Voor meer informatie over deze subsidie: https://maex.nl/#/home

G. Codes culturele sector

De Koppelkerk onderschrijft de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie; en brengt de Governance Code Cultuur in praktijk.

Koppelkerk | vrijplaats voor kunst & cultuur
Verdieping
Kunsten
Boeken