Stichting Vrienden van de Koppelkerk

Stichting Vrienden van de Koppelkerk is statutair opgericht op 13 juli 2017.
De stichting beoogt een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te worden. De aanleiding tot de oprichting van Stichting Vrienden van de Koppelkerk is de behoefte aan en noodzaak van Stichting Koppelkerk voor een bredere financiële armslag bij het invullen van het culturele programma in de Koppelkerk.
A. Algemene gegevens
 • Naam: Stichting Vrienden van de Koppelkerk
 • RSIN/Fiscaal nummer: 857775157
 • KvK: 69190534
 • Adres: Koppelstraat 35
 • Postcode: 7126 AG
 • Plaats: Bredevoort
 • Telefoonnummer: 0543 216005
 • Website: www.koppelkerk.nl
 • E-mail: vrienden@koppelkerk.nl
 • Bankrekening: NL27RABO0322572487
B. Doelstelling

Stichting Vrienden van de Koppelkerk stelt zich ten doel het verlenen van steun, in de breedste zin des woords, aan Stichting Koppelkerk te Bredevoort. De core business van Stichting Vrienden van de Koppelkerk is het genereren van financiële middelen om het culturele en kunstzinnige programma-aanbod van Stichting Koppelkerk te waarborgen en de kwaliteit ervan te verhogen. In dat kader zal er een geregeld contact zijn tussen beide stichtingen.

C. Beleid

Stichting Koppelkerk brengt een voor de Achterhoek breed en uniek programma op het gebied van beeldende kunst, muziek, literatuur, lezingen, maatschappelijk debat en cultuureducatie.

Stichting Vrienden van de Koppelkerk is opgericht om het programma-aanbod van Stichting Koppelkerk te waarborgen en te versterken; nu en in de toekomst. Stichting Vrienden van de Koppelkerk tracht haar doel te verwezenlijken door het wekken van belangstelling voor en het verlenen van steun aan Stichting Koppelkerk. Voorts wil Stichting Vrienden van de Koppelkerk de activiteiten van Stichting Koppelkerk stimuleren en, indien gewenst, adviezen geven aan Stichting Koppelkerk.
In het oprichtingsjaar 2017 zal Stichting Vrienden van de Koppelkerk zich vooral richten op het werven van particuliere donateurs middels publiciteit via een nieuwsbrief, de media en een te organiseren avond voor nieuwe- en toekomstige donateurs.
De particuliere donateurs die vriend worden krijgen voor hun structurele bijdrage enkele privileges aangeboden in de vorm van kortingen en een exclusief programma.
Voor 2018 en de daaropvolgende jaren zal Stichting Vrienden van de Koppelkerk trachten de werving van particuliere donateurs – de vrienden – te consolideren. Daarnaast zal getracht worden ook bedrijven aan Stichting Vrienden van de Koppelkerk te binden voor structurele donaties.
De doelgroep van Stichting Vrienden van de Koppelkerk is in eerste instantie de (huidige) bezoeker van de Koppelkerk. Vervolgens zal getracht worden op regionaal niveau belangstelling te wekken en nieuwe vrienden te werven.

Voor sponsoring richt Stichting Vrienden van van de Koppelkerk zich op bedrijven en instellingen die affiniteit hebben met kunst en cultuur, als mede op plaatselijke bedrijven die zich richten op de versterking van Bredevoort en de regio op toeristisch en cultureel gebied.
De Stichting heeft ten doel de gegenereerde financiële middelen, behoudens de eigen onkosten, beschikbaar te stellen aan Stichting Koppelkerk ter ondersteuning en versterking van haar programma-aanbod en handelt niet uit winstoogmerk.

D. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Koppelkerk bestaat uit tenminste drie personen; voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het huidige bestuur wordt gevormd door: penningmeester Masja van Dongen-Westerveld, secretaris Joke Meynen-te Paske, Tineke Ubbels-Koeman en Harry Esselink.
De handelingsbevoegdheid van de bestuursleden is statutair vastgesteld.

Alle financiële transacties van de penningmeester zullen gefiatteerd worden door een van de andere bestuursleden.

E. Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Koppelkerk ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteitenverslag

Nog niet van toepassing.

G. Financiële verantwoording

Financiële stukken zijn nog niet beschikbaar.

Al hetgeen wordt verkregen door subsidies, schenkingen, vrijwillige bijdragen, erfenissen, legaten, alsmede de opbrengst van de tot doel, door Stichting Vrienden van de Koppelkerk, ondernomen activiteiten en toevallige baten komen, onder aftrek van kosten, ten goede aan Stichting Koppelkerk, zoals benoemd bij de voornoemde doelstelling.

Stichting Vrienden van de Koppelkerk

Stichting Vrienden van de Koppelkerk is statutair opgericht op 13 juli 2017.
De stichting beoogt een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te worden.
De aanleiding tot de oprichting van Stichting Vrienden van de Koppelkerk is de behoefte aan en noodzaak van Stichting Koppelkerk voor een bredere financiële armslag bij het invullen van het culturele programma in de Koppelkerk.

A. Algemene gegevens

 • Naam: Stichting Vrienden van de Koppelkerk
 • RSIN/Fiscaal nummer: 857775157
 • KvK: 69190534
 • Adres: Koppelstraat 35
 • Postcode: 7126 AG
 • Plaats: Bredevoort
 • Telefoonnummer: 0543 216005
 • Website: www.koppelkerk.nl
 • E-mail: vrienden@koppelkerk.nl
 • Bankrekening: NL27RABO0322572487

B. Doelstelling

Stichting Vrienden van de Koppelkerk stelt zich ten doel het verlenen van steun, in de breedste zin des woords, aan Stichting Koppelkerk te Bredevoort. De core business van Stichting Vrienden van de Koppelkerk is het genereren van financiële middelen om het culturele en kunstzinnige programma-aanbod van Stichting Koppelkerk te waarborgen en de kwaliteit ervan te verhogen. In dat kader zal er een geregeld contact zijn tussen beide stichtingen.

C. Beleid

Stichting Koppelkerk brengt een voor de Achterhoek breed en uniek programma op het gebied van beeldende kunst, muziek, literatuur, lezingen, maatschappelijk debat en cultuureducatie.

Stichting Vrienden van de Koppelkerk is opgericht om het programma-aanbod van Stichting Koppelkerk te waarborgen en te versterken; nu en in de toekomst. Stichting Vrienden van de Koppelkerk tracht haar doel te verwezenlijken door het wekken van belangstelling voor en het verlenen van steun aan Stichting Koppelkerk. Voorts wil Stichting Vrienden van de Koppelkerk de activiteiten van Stichting Koppelkerk stimuleren en, indien gewenst, adviezen geven aan Stichting Koppelkerk. In het oprichtingsjaar 2017 zal Stichting Vrienden van de Koppelkerk zich vooral richten op het werven van particuliere donateurs middels publiciteit via een nieuwsbrief, de media en een te organiseren avond voor nieuwe- en toekomstige donateurs.

De particuliere donateurs die vriend worden krijgen voor hun structurele bijdrage enkele privileges aangeboden in de vorm van kortingen en een exclusief programma. Voor 2018 en de daaropvolgende jaren zal Stichting Vrienden van de Koppelkerk trachten de werving van particuliere donateurs – de vrienden – te consolideren. Daarnaast zal getracht worden ook bedrijven aan Stichting Vrienden van de Koppelkerk te binden voor structurele donaties.

De doelgroep van Stichting Vrienden van de Koppelkerk is in eerste instantie de (huidige) bezoeker van de Koppelkerk. Vervolgens zal getracht worden op regionaal niveau belangstelling te wekken en nieuwe vrienden te werven.

Voor sponsoring richt Stichting Vrienden van van de Koppelkerk zich op bedrijven en instellingen die affiniteit hebben met kunst en cultuur, als mede op plaatselijke bedrijven die zich richten op de versterking van Bredevoort en de regio op toeristisch en cultureel gebied.

De Stichting heeft ten doel de gegenereerde financiële middelen, behoudens de eigen onkosten, beschikbaar te stellen aan Stichting Koppelkerk ter ondersteuning en versterking van haar programma-aanbod en handelt niet uit winstoogmerk.

D. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Koppelkerk bestaat uit tenminste drie personen; voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het huidige bestuur wordt gevormd door: penningmeester Masja van Dongen-Westerveld, secretaris Joke Meynen-te Paske, Tineke Ubbels-Koeman en Harry Esselink. De handelingsbevoegdheid van de bestuursleden is statutair vastgesteld.

Alle financiële transacties van de penningmeester zullen gefiatteerd worden door een van de andere bestuursleden.

E. Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Koppelkerk ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Activiteitenverslag

Nog niet van toepassing.

G. Financiële verantwoording

Financiële stukken zijn nog niet beschikbaar. Al hetgeen wordt verkregen door subsidies, schenkingen, vrijwillige bijdragen, erfenissen, legaten, alsmede de opbrengst van de tot doel, door Stichting Vrienden van de Koppelkerk, ondernomen activiteiten en toevallige baten komen, onder aftrek van kosten, ten goede aan Stichting Koppelkerk, zoals benoemd bij de voornoemde doelstelling.

Logo_Koppelkerk-150x180

Ontvang onze nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van onze aktiviteiten

Bedankt voor uw aanmelding!

Pin It on Pinterest

Share This
Verdieping
Kunsten
Boeken