Meet Up Bredevoort

Meet Up Bredevoort

Stichting Koppelkerk in Bredevoort organiseert in samenwerking met VPRO Tegenlicht een maandelijkse programmareeks: de Tegenlicht Meet Up. Een discussieavond naar aanleiding van een Tegenlicht-documentaire.

Iedere zondagavond worden bij VPRO Tegenlicht nieuwe ideeën en trends binnen de wereld van politiek, economie, maatschappij en wetenschap onderzocht. Elke maand discussiëren we in de Koppelkerk aan de hand van een gekozen Tegenlicht-uitzending samen met relevante gasten uit de regio na over het betreffende onderwerp. Zo brengen we grote thema’s en wereldproblemen dichtbij huis.

Denk en praat ook mee! De toegang is gratis.

Het Meet Up programma van de Koppelkerk wordt uitgevoerd door de leden van de werkgroep Meet Up. Doel van de avond is om de geest te slijpen, inzichten te delen en burgerschap te activeren.

Deze keer in Meet Up Bredevoort

Brussel – EU in één dag

Europees Parlement - Brussel
31 mei @ 06:30 - 22:00
Brussel
België

Eerder in (Tegenlicht) Meet Up Bredevoort

  Meet Up: Te Nat – Te Droog

  12 apr @ 20:00 - 22:00

  Te Nat of Te Droog. Eeuwenlang was de Achterhoek een uitgesproken nat gebied. Met het in cultuur brengen van de woeste gronden vooral in de 19e en 20e eeuw verdween de spons die water kon vasthouden. Structureel watertekort ontstond in de loop van de 20e eeuw. De vraag ontstaat: hoe kunnen we de neerslag uit de natte periode vast houden en inzetten in de droge periode?

  Tegenlicht Meet Up: Democratie onder druk

  2 feb @ 20:00 - 22:00

  Democratie in Nederland en in de Achterhoek Gaat het wel goed met de Nederlandse democratie? We kiezen onze volksvertegenwoordigers en hopen dat zij ons dan ook vertegenwoordigen. Dat doen ze vaak wel, maar soms ook niet.

  Tegenlicht Meet Up: Arbeidsmigratie

  3 nov 2023 @ 20:00 - 22:00

  De documentaire ‘Rebranding Migration’ werpt een verrassend positief licht op migratie en de kansen die daaruit voortvloeien. De mooie dingen die uit arbeidsmigratie ontstaan komen ook zeker aan bod tijdens de avond.

  Tegenlicht Meet Up: De prijs van AI

  8 sep 2023 @ 20:00 - 22:00

  Met deze Tegenlicht Meet-up duiken we in de wereld van de kunstmatige intelligentie (AI). Kansen en bedreigingen komen aan de orde. Wat is AI, hoe hebben we er mee te maken, waarvoor moeten we opletten en betekent het echt een omwenteling zoals de uitvinding van de stoommachine of internet?

  Tegenlicht Meet Up: Stem van de natuur

  7 jul 2023 @ 20:00 - 22:00

  VPRO Tegenlicht Meet Up “Rechten voor de natuur” in de Koppelkerk. Wanneer precies is de mens ‘buiten de natuur’ getreden? Met welke impact? Wat betekent dit nu en voor de toekomst? Wat kunnen of moeten we rechtzetten? Tijdens de VPRO Tegenlicht Meet Up gaan we samen het gesprek aan over ontwikkelingen in het algemeen èn in onze directe omgeving.

  Meet Up Bredevoort: Hoe dichten we de kloof

  10 mrt 2023 @ 20:00 - 22:00

  De kloof. Iedereen heeft het erover. Arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, gezond en ongezond, Randstad en de regio, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. In deze Tegenlicht Meet Up Bredevoort gaan we onderzoeken wat nu precies de oorzaken van al die kloven zijn en hoe we ze kunnen dichten.

  Meet Up Bredevoort: Duurzaam bouwen

  20 jan 2023 @ 20:00 - 22:00

  Hoe kunnen we met zoveel mensen leven en wonen zonder dat we de aarde overvragen? Een van de antwoorden is duurzaam wonen. Maar wat betekent het om duurzaam te wonen? Op vrijdag 20 januari gaan we tijdens de Meet Up met drie interessante gasten in gesprek over duurzaam bouwen.

  Meet Up Achterhoek: Leven om te werken of werken om te leven?

  16 jun 2022 - 31 dec 2023

  De Achterhoek staat breed bekend om zijn werklust. Maar hoe creëren we een gezonde balans tussen werk en privé? Is onze kijk op werk veranderd in de loop der jaren? In tijden waarin stress en burn-out beroepsziekte nummer één zijn, gaan we in Meet Up Achterhoek samen met interessante gasten in gesprek over de huidige én de gewenste rol van werk in ons leven.

  Meet Up Achterhoek: Woonerven in het buitengebied

  10 mrt 2022 - 31 dec 2023

  We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, die we alleen samen het hoofd kunnen bieden. Tegelijkertijd groeit de kloof tussen burger en overheid en verhardt het maatschappelijk debat. Dat moet toch anders? Het nieuwe maatschappelijke programma Meet Up Achterhoek wil burgers, bedrijven en overheid samenbrengen om vanuit een open dialoog aan de slag te gaan met de maatschappelijke thema’s van nu. Donderdag 10 maart 2022 vond de eerste Meet Up plaats over het bevorderen van woonerven in het buitengebied.

  Tegenlicht Meet Up: De ontgroeiers

  4 mrt 2022 - 31 dec 2023

  De overheid en het bedrijfsleven richten zich steevast op economische groei. Als de economie groeit, wordt alles beter. Maar klopt die aanname wel? En kan het ook anders? Daar praten we over in de Tegenlicht Meet Up ‘De ontgroeiers’ op vrijdag 4 maart 2022 in de Koppelkerk in Bredevoort. De avond was zowel online als live in de zaal te volgen.

  Tegenlicht Meet Up: Geestelijke gezondheidszorg

  5 nov 2021 - 31 dec 2023

  Hoe kun je als samenleving ruimte creëren voor mensen die anders zijn? Wat is er aan voorzieningen nodig? Wat is er aan begrip vanuit de samenleving nodig? Hoe herkennen wij, en hoe gaan wij om met mensen die anders zijn? Over deze vragen (en meer) gingen we aan de hand van de Tegenlicht-documentaire ‘Gewoon Gek’ in gesprek op 5 november 2021. De avond was zowel live in de Koppelkerk, als online via livestream te volgen.

  Meet Up: Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs

  3 sep 2021 - 31 dec 2023

  Op vrijdag 3 september 2021 stond in de Meet Up van de Koppelkerk in Bredevoort het onderwijs centraal op basis van de documentaire ‘Het advies dat bij je past’ uit de serie ‘Klassen’ van HUMAN. Onderzoeken wijzen uit dat kinderen veel te vroeg een keuze moeten maken, dat de kwaliteit van de lessen immens impact heeft op hun ontwikkeling en dat er te weinig aandacht is voor de sociaal-maatschappelijke context en de thuissituatie. Talent en potentie van een kind zijn meer dan de som kwantitatieve waarden uit het leerlingvolgsysteem.

  Tegenlicht Meet Up: Zorgen voor morgen

  2 jul 2021 - 31 dec 2023

  Ons zorgsysteem piept en kraakt. Er is een tekort aan personeel, burn-outs rijzen de pan uit, zorgkosten stijgen en ziekenhuizen concurreren met elkaar. De coronapandemie toonde als geen ander aan dat marktwerking en samenwerking met elkaar op gespannen voet staan. Wat heeft de crisis ons geleerd? Hoe zou het zorgsysteem van de toekomst eruit moeten zien? Hoe ziet gezondheidszorg eruit als gezondheid in plaats van ziekte centraal staat?

  Tegenlicht Meet Up (online): Wonen buiten de box

  7 mei 2021 - 31 dec 2023

  We kampen met een groot tekort aan betaalbare woningen. De overheid heeft de regie losgelaten, maar de markt lost de woningnood niet op. Dus hoe kun je nu nog betaalbaar wonen in Nederland? Hoe komen we aan 1 miljoen nieuwe woonplekken voor 2030? En hoe is de situatie in de Achterhoek? Daar praten we met elkaar over in de online Tegenlicht Meet Up met diverse interessante gasten.

  Tegenlicht Meet Up (online): Het nieuwe protesteren

  12 mrt 2021 - 31 dec 2023

  Boerenprotesten, klimaatstakers, Black Lives Matter en de Capitoolbestorming: protesten lijken vandaag de dag alomtegenwoordig. Hoe moeten we dit duiden? Wat is de rol van protest in onze maatschappij? En wat is ons beeld van een actievoerder? In de online Meet Up Bredevoort op vrijdag 12 maart 2021 vanuit de Koppelkerk spraken we met interessante gasten over het thema, zoals historicus James Kennedy.

  Terugkijken: Maatschappij van morgen deel 3 – Op weg naar een democratie mét de burger

  17 jul 2020 - 31 dec 2023

  In de Tegenlicht Meet Up staat de Koppelkerk in Bredevoort de komende maanden stil bij de maatschappij van morgen. De kloof tussen burger en politiek lijkt met de dag te groeien. Wat is nodig voor een democratie waarin burgers zich meer vertegenwoordigd en gehoord voelen? In de online discussieavond van vrijdag 17 juli spraken we over het onderwerp aan de hand van de VPRO Tegenlicht-uitzending ‘Na de democratie’.

  Terugkijken: Maatschappij van morgen deel 2 – Basisinkomen

  19 jun 2020 - 31 dec 2023

  In de Tegenlicht Meet Up staat de Koppelkerk de komende maanden stil bij de maatschappij van morgen. De roep om een basisinkomen is sinds de coronacrisis versterkt. Veel zzp’ers en flexwerkers zitten zonder werk en dus zonder inkomen. In de online Tegenlicht Meet Up praten we vrijdag 19 juni over het onderwerp aan de hand van de Tegenlicht-uitzending ‘Ons basisinkomen volgens Rutger Bregman’.

Nabeschouwingen (Tegenlicht) Meet Up Bredevoort

Elke druppel de grond in!
Elke druppel de grond in!

Water in de Achterhoek, Spelers en rollen en Te nat, te droog, wat kan ieder doen. Geen klimaatdiscussie, maar een gesprek over macht en onmacht in relatie tot waterbeheer. En vooral niet blijven hangen in schuldigen zoeken.

Twee vluchtelingen: 30 jaar na elkaar in Nederland
Twee vluchtelingen: 30 jaar na elkaar in Nederland

“Vreemdeling, buurman, vriend”. Gasten waren op die avond Mariwan Kani, politicoloog aan de UvA Amsterdam en Fuad Almaghari uit Aalten, re-integratieconsulent bij Laborijn. Hoe verschillend was hun vlucht uit hun moederland, reis en startpositie in Nederland. De discussie ging o.a. over het verschil tussen nu en 30 jaar geleden.

GGZ kan wachtlijsten niet alleen oplossen
GGZ kan wachtlijsten niet alleen oplossen

Er staan meer dan 90.000 mensen op de wachtlijsten van de GGZ-instellingen. Dat is onacceptabel, hoe kunnen we dit als samenleving oplossen? Die vraag liep als een rode draad door de VPRO Tegenlicht Meet Up over geestelijke gezondheidszorg op vrijdagavond 5 november in de Koppelkerk te Bredevoort. Deze Meet Up werd georganiseerd als onderdeel van het najaarsprogramma van de Koppelkerk in Bredevoort waarin psychische kwetsbaarheid centraal staat.

Geen makkelijke oplossingen voor de wooncrisis
Geen makkelijke oplossingen voor de wooncrisis

Op vrijdagavond 7 december was er weer een Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk te Bredevoort. Dit keer over de steeds toenemende invloed van bedrijven als Amazon. Vier fragmenten en stellingen begeleidden de discussie. Dilemma’s en een groot gevoel van “enerzijds, anderzijds” bleven achter. Hier en daar kwam iemand met een mogelijk creatieve oplossing.

Dilemma’s te over bij “Amazon zij met ons”
Dilemma’s te over bij “Amazon zij met ons”

Op vrijdagavond 7 december was er weer een Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk te Bredevoort. Dit keer over de steeds toenemende invloed van bedrijven als Amazon. Vier fragmenten en stellingen begeleidden de discussie. Dilemma’s en een groot gevoel van “enerzijds, anderzijds” bleven achter. Hier en daar kwam iemand met een mogelijk creatieve oplossing.

Levendige discussie over de donut economie
Levendige discussie over de donut economie

Aanwezige deskundigen De werkgroep Tegenlicht Meet Up slaagde er weer in om een drietal gasten naar Bredevoort te halen die in hun werk te maken hebben met duurzaamheid. Zij zwengelden elk vanuit hun deskundigheid en ervaring de discussie met de zaal aan. Daarbij werd...

Verslag: Meet Up Slingeplas
Verslag: Meet Up Slingeplas

Op 6 juli jongstleden vond er in de Koppelkerk een Meet Up plaats over de Bredevoortse Slingeplas. Eerder dit jaar werden de plannen voor het recreatiegebied vanwege onvoldoende draagvlak ingetrokken. Wat wil de samenleving dan wel? Dat werd in een creatief en pro-actieve avond verkend. Hier vindt u het naverslag.

Verslag: Meet up over grensoverschrijdende samenwerking
Verslag: Meet up over grensoverschrijdende samenwerking

Vrijdag 8 juni organiseerde de Koppelkerk een meet up over grensoverschrijdende samenwerking in de techniek. Er waren een viertal interessante gasten met praktijkervaringen. Tom Lamers (nu nog werkzaam bij de gemeente Aalten, maar straks adjunct directeur-bestuurder bij de Euregio) gaf in vogelvlucht het ontstaan van de Euregio weer.

De Euregio is in 1958 opgericht door Alfred Mozer. Hij was ervan overtuigd dat duurzame vrede alleen bereikt kon worden door samenwerking en contacten op cultureel en economisch gebied. Volgens Tom is samenwerking een must. Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat. De aandacht van de overheden is wisselend. De praktische en juridische hobbels zijn groot.

Een leuk initiatief is de oprichting van Grenzhoppers. Een netwerk van inmiddels 250 professionals, bedrijven, onderwijsmensen die de praktische samenwerking verder willen brengen.

Is er toekomst voor lokale media? Een naverslag
Is er toekomst voor lokale media? Een naverslag

De maandelijkse Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk te Bredevoort stond vrijdag 1 december in het teken van de media. Aan de hand van de uitzending “Een kwestie van vertrouwen” werd gediscussieerd over de toekomst van de lokale regionale media.

Verdieping
Kunsten
Boeken