Laden Evenementen

Kenniscafé: Hersendood en bewustzijn

Op vrijdag 19 november 2021 gaf Pim van Lommel een lezing in de Koppelkerk met de titel ‘Hersendood en bewustzijn’. Van Lommel is cardioloog van huis uit en deed uitgebreid onderzoek naar bijna-doodervaringen. Dit resulteerde onder andere in de bestseller ‘Eindeloos bewustzijn’. Hoe beziet hij de nieuwe donorwet in het kader van bijna-doodervaringen? Is hersendood wel dood? 

Tekst gaat verder onder de foto.

Eindeloos bewustzijn - Pim van Lommel

In Nederland is postmortale orgaantransplantatie, dus bij patiënten die hersendood zijn verklaard, een gemeengoed geworden. In het inmiddels aangenomen Actief Donor Registratiesysteem (ADR) is elke Nederlander automatisch donor tenzij hij expliciet aangeeft dit niet te willen.

Implicaties orgaantransplantatie

De werkelijke betekenis van de diagnose hersendood en de praktische gevolgen van zo’n diagnose voor de familie wordt door de meeste mensen bij het invullen van het donorformulier volstrekt niet overzien. Bij de voorlichting lijkt de orgaanontvanger vaak belangrijker dan de orgaandonor.

Is hersendood wel dood?

In gesprek over bijna-doodervaringen met patiënten die een hartstilstand overleefden – en dus ‘klinisch dood’ waren verklaard – kreeg Van Lommel altijd indringende vragen over hersendood en orgaantransplantaties. Is hersendood wel dood? Hoe kan iemand doodverklaard worden als bijna honderd procent van het lichaam nog intact en warm is en goed lijkt te functioneren? Wat is het verschil tussen coma, klinisch dood en hersendood? Is hersendood het begin van het stervensproces, dat normaal uren tot dagen duurt? Hoe zit het met het bewustzijn tijdens de diagnose hersendood en tijdens het stervensproces? In zijn voordracht zal Pim van Lommel uitvoerig op al deze vragen ingaan.

Pim van Lommel

Pim van Lommel

Auteur / cardioloog

Pim van Lommel werkte tot 2003 als cardioloog. In 1986 begon hij zijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. In 2001 publiceerde hij dit onderzoek in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet. Zijn boek ‘Eindeloos Bewustzijn’ (2007) was een bestseller in Nederland en werd genomineerd voor ‘Het boek van het jaar 2008’. In de pauze en na de lezing zal Van Lommel zijn boeken (coronaproof) signeren.

Hersendood en bewustzijn 1

Korting leden bibliotheek

De lezing ‘Hersendood en bewustzijn’ wordt in samenwerking met de Bibliotheek Achterhoekse Poort in Aalten georganiseerd. Leden van de Aaltense bibliotheek ontvangen € 2,50 korting op de lezing. 

Wanneer?

Datum:
19 november 2021 t/m 31 december 2023
Entree:
€ 10
 

Waar?

Online event.
Verdieping
Kunsten
Boeken