Laden Evenementen

Kenniscafé: Droogte in de Achterhoek

De afgelopen drie jaar was er sprake van grote droogte in de Achterhoek. Vrijdagavond 18 juni 2021 gaf dijkgraaf Hein Pieper een lezing in de Koppelkerk over hoe we met ons waterbeheer om moeten gaan om de Achterhoek leefbaar te houden.

Tekst gaat verder onder de foto.

De drooggevallen Bielheimerbeek in de Achterhoek in de zomer van 2018. (c) Waterschap Rijn en IJssel

Bruine weilanden, droge beken

De gevolgen van de klimaatverandering zijn in de Achterhoek al heel zichtbaar. Door aanhoudende droogte en hoge temperaturen kleurden de afgelopen jaren de weilanden en bermen bruin, stonden loofbomen slecht in het blad en waren de beken een halfjaar helemaal droog.

Natter, heter en droger weer

De vele neerslag van afgelopen winter en voorjaar heeft ervoor gezorgd dat de grondwatertekorten grotendeels verdwenen zijn. Daarmee is de droogte op korte termijn verholpen. Toch is het droogteprobleem daarmee niet verdwenen. De komende jaren moeten we op een andere manier met water omgaan, want het weer wordt extremer: natter, heter en droger.

De functie van het waterschap

Het waterschap Rijn en IJssel draagt zorg voor grondwater en oppervlaktewater in de Achterhoek, Liemers en zuidelijk deel van Twente. Het Dagelijks bestuur van het waterschap bestaat uit voorzitter Hein Pieper (dijkgraaf) en vier bestuursleden (heemraden).

Lezing en livestream

Hein Pieper zal deze avond ingaan op de maatregelen die het waterschap neemt om in te spelen op de klimaatveranderingen en de Achterhoek leefbaar te houden. Maar ook wat wij zelf bij kunnen dragen aan duurzaam waterbeheer. 

Hein Pieper

Hein Pieper

Dijkgraaf Waterschap Rijn&IJssel

Wanneer?

Datum:
18 juni 2021 t/m 31 december 2025
Entree:
€ 10
 

Waar?

Online event.
Verdieping
Kunsten
Boeken