Laden Evenementen

Kenniscafé: Kringlooplandbouw

  • Dit event is voorbij.

Hoe geven we concreet vorm aan de kringlooplandbouw? In het Kenniscafé van vrijdag 18 september nodigt de Koppelkerk John Arink van Ekoboerderij Arink uit om erover te vertellen. Arink pleit o.a. voor een hernieuwde binding van de boer met zijn omgeving en zijn markt.

Nooit meer honger

Dat was het doel van minister van Landbouw Sicco Mansholt na de hongerwinter. Sinds Manholt is in de landbouw steeds meer ingezet op grootschaligheid en het vergroten van de productie. Aan het einde van zijn leven bekende Mansholt dikwijls spijt te hebben dat het landbouwbeleid zo was doorgeschoten. Er was echter geen weg terug. Nu wordt onder druk van het klimaatvraagstuk ook politiek steeds duidelijker dat er een omslag gemaakt moet worden naar terugdringing van de veestapel en de intensieve landbouw. Onder andere kunstmest en krachtvoer lijken de kringlooplandbouw in de weg te staan.

Tekst gaat verder onder de foto.

John Arink

Kringloopboerderij

John Arink van de Ekoboerderij Arink in Lievelde weet al jaren dat we terug moeten naar minder produceren: terugschalen en onze landbouw anders inrichten. Vanaf het begin, 1991, boert John Arink biologisch. De eerste vijf jaren waren moeilijk, maar daarna kwam er voldoende vraag en ging het bergopwaarts. Zijn bedrijf is voor 99% een kringloopboerderij. Teruggang in het aantal dieren betekent ook teruggang in de krachtvoerimport. Arink gebruikt geen kunstmest en al het krachtvoer wordt zelf geteeld: haver en rogge gemengd met erwten en bonen. Arink heeft een bedrijf met 50 melkkoeien en twee jaargangen jongvee, 100 stuks.

Biotel

Naast het boerenbedrijf heeft Arink een biotel waar gasten kunnen overnachten en eten. Het biotel is gebouwd in de vorm van een hooiberg. De riolering van zijn huis en het biotel zijn aangesloten op de mestkelder van de koeien, voor natuurlijke compost. Ook maaisel zorgt voor een verdere aanvulling van de benodigde stoffen voor de bodem. Dierenwelzijn en dierwaardigheid staan hoog in het vaandel. Biologische landbouw houdt rekening met het eigenlijke gedrag van het dier. Een varken wroet graag in de modder en een koe loopt graag in de wei. Antibioticum hebben zij niet nodig.

Natuur en landbouw

Naast zijn eigen 30 hectare grond, pacht Arink nog 65 hectare van Natuurmonumenten.  Een deel is akkerland op traditionele zwarte esgronden, waar wisselend graan, grasklaver, en een hakvrucht, aardappel of zonnebloemen, wordt geteeld. Het combineren van natuur en landbouw is heel goed mogelijk. Als je natuur en landbouw als twee losse dingen ziet dan klopt er volgens Arink iets niet aan die landbouw. Boer zijn betekent voor John totale toewijding en het allermooiste dat er is.

Hij vertelt er 18 september over in de Koppelkerk en geeft uitleg hoe de kringlooplandbouw in de praktijk werkt.

Wanneer?

Datum:
18 september 2020
Tijd:
20:00 - 22:00
Zaal open:
19:30 uur
Entree:
€ 12 (pp duoticket) € 16,- (pp single ticket)
 

Waar?

Koppelkerk
Kerkzaal
Koppelstraat 35
Bredevoort, 7126 AG Nederland
Verdieping
Kunsten
Boeken