Gezondheidszorg gaat de komende vijftien jaar op zijn kop

Logo VPRO Tegenlicht
Leonie Voragen

Leonie Voragen

directeur HealthKIC

Leonie wordt gedreven door haar ambitie om de client centraal te stellen in het gezondheidszorg systeem. Als gevolg hiervan heeft ze in de afgelopen jaren, zowel bij aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten, veel ervaring opgedaan in het organiseren van transities in de zorg. Binnen HealthKIC is dit nu ook haar focus. Hierbij werkt ze niet namens 1 speler in het zorgsysteem maar domeinoverstijgend ten behoeve van alle regionale spelers in het veld van zorg & gezondheid. Altijd met het inwonersperspectief centraal.
Erwin Bomers

Erwin Bomers

v.m. directeur Zorgbeleid, Slingeland ziekenhuis

Erwin heeft zich ten doel gesteld om vanuit zijn kennis en kunde, een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de Achterhoeker. Als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper verwacht hij dat de zorg de komende jaren grote verandering gaat doormaken. Traditionele zorgvormen zoals we dat nu (nog) kennen zullen meer en meer gaan veranderen. De zorg zal onder invloed van de digitalisering en onder de druk van “de vergrijzing en de ontgroening” van de Achterhoek, steeds meer bij mensen thuis plaatsvinden. Denk daarbij aan de polikliniek thuis met behulp van beeldbellen.

Afstand in de zorg wordt relatief en de zorg wordt pro-actief in plaats van reactief. Bovendien kunnen inwoners daarmee steeds meer eigen regie nemen over hun gezondheid. Kortom voldoende jargon om over door te praten….

Op vrijdagavond 2 juli vond er een Meet Up plaats in de Koppelkerk naar aanleiding van de Tegenlicht uitzending ‘Zorgen voor morgen’ van 14 februari 2021 over het zorgsysteem in Nederland.

Het lukt de werkgroep Tegenlicht Meet Up Bredevoort steeds weer om naast de Tegenlicht documentaire deskundige regionale inleiders binnen te halen. Deze avond was de heer Erwin Bomers, tot zeer recent directeur patiëntenzorg van het Slingeland Ziekenhuis, live aanwezig in de Koppelkerk. Hij ziet twee grote ontwikkelingen in een regio als de Achterhoek, waar sprake is van vergrijzing en ontgroening. De eerste is de rol van de technologie met zorg op afstand, robotisering en algoritmes. Ook het samenwerken tussen alle instellingen zou een oplossing kunnen zijn. De focus komt hierbij meer te liggen op preventie, eigen gezondheid en gedrag. De rollen en financiering van instituties gaan hierdoor veranderen.

De andere gast, Leonie Voragen, sprak mee vanuit huis via een live verbinding. Zij is directeur van HealthKIC en begeleidt de Achterhoek naar de gezondste regio. Zij wil de zorg anders organiseren met meer aandacht voor preventie, gezondheid en gedrag. Het beleid zou gericht moeten zijn op een langer, gelukkiger en een zinvol leven in plaats van overleven.

Deze avond was vooral gericht op de gezondheidszorg in onze regio. Veel is van invloed op de manier waarop goede en passende zorg geboden wordt. Zo is het samenwerken tussen de verschillende partijen nodig om de beste zorg te verlenen.
Daarnaast is er deze avond gediscussieerd over hoeveel geld een behandeling mag kosten en of dat geld niet beter gebruikt kan worden voor preventie. Hierbij moet je denken aan positieve gezondheid, gezond gedrag van de mensen (sport en voeding) en sociale aspecten zoals nuttig voelen en eenzaamheid. Het zal tijd kosten om het financieringsmodel te veranderen van betalen per behandeling naar preventie van ziekten.

De avond eindigde waar die begon: hoe staan we er over tien tot vijftien jaar voor als we kijken naar het zorglandschap in de Achterhoek? De zorg zal zich in de toekomst waarschijnlijk meer richten op preventie en positieve gezondheid, en minder op de zorg in de ziekenhuizen. Dit vereist een ander financieringsmodel, meer (regionale) samenwerking tussen de ziekenhuizen en meer regie vanuit de overheid.

Tekst gaat verder onder de foto.
verslag meet up 2 juli 2021
Verdieping
Kunsten
Boeken