Meet Up over Groene Dromen: interessante, direct toepasbare ideeën

Vrijdagavond 12 mei organiseerde de vrijplaats voor kunst en cultuur ‘de Koppelkerk’ in Bredevoort een Tegenlicht Meet Up. Dit keer naar aanleiding van de Tegenlicht uitzending ‘Groene Dromen’. Als deskundige plaatsgenoten waren aanwezig Tonny Stoltenburg, milieukundige van het bureau Energie Duurzaam en Henk Kok, voormalig duurzaamheidswethouder in Aalten, Winterswijk en Arnhem. De discussie spitste zich toe op groen ondernemerschap.

Een groene onderneming en een groene manier van leven: vaak wordt het ingegeven door een maatschappelijke overtuiging en niet zozeer door commerciële motieven. Maar wat als groen ondernemen en geld verdienen samengaan? Duurzaamheidspionier Gunter Pauli gaf in de Tegenlicht-aflevering tal van manieren aan om duurzaam te ondernemen én commercieel succesvol te zijn. De centrale gedachte: gebruik afval als grondstof.

Tegenlicht meet up Bredevoort

Afvalstoffen als grondstof

Naar aanleiding van het voorbeeld uit Rotterdam waarin koffiedik gebruikt wordt bij de kweek van oesterzwammen kwam de vraag naar voren welk afvalproduct er in de Achterhoek overvloedig aanwezig is, en waar een waardevol restproduct mee gemaakt kan worden? Opvallend was dat vanuit de aanwezigen het woord ”mest” niet genoemd werd. Wel zijn er volgens Tonny kansen voor “stoken op streekhout”. Hierbij worden de vrijgekomen houtsnippers vanuit (gemeentelijke) plantsoenen en bossen ingezet om energie op te wekken. Volgens Henk Kok biedt ook het maaisel langs wegen mogelijkheden tot hergebruik. Maar ook het telen van nieuwe gewassen (hennep) is niet zozeer gebruik van afval, maar wel het produceren van nieuwe grondstoffen. Vanuit de zaal werd nog aandacht gevraagd voor het huishoudelijk afval, reststoffen vanuit de bedrijven en het bouw- en sloopafval. Natuurlijk altijd met die gedachte in het achterhoofd dat verminderen en voorkomen van afval evenals het verminderen van enrgiegebruik voorop moet staan.

Overheid of bouwsector als voorbeeld?

Met een fragment van de bouw van het stadhuis in Venlo, dat volledig energieneutraal is met een perfect en gezond binnenklimaat kwam de vraag naar de rol van de overheid. Hier moest natuurlijk het gebrek aan visie en daadkracht van het Aaltens gemeentebestuur bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis het ontgelden. Juist hier had de overheid, de gemeente een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Maar als alleen het geld en de korte termijn leidend is, komen er nooit goede voorbeelden. Die komen er wel in de bouwwereld. Vanuit de deelnemers werd het project in Winterswijk genoemd waar in opdracht van de Woonplaats 80 flatwoningen volledig verduurzaamd worden met een minim Daar zou ook een hypotheek meer op afgestemd moeten worden als nieuwe vormum aan afval en een maximum aan hergebruik. Hierbij is niet de prijs leidend, maar de waarde voor de toekomst. Het is volgens de aanwezigen niet altijd een kwestie van geld: je moet kijken naar investeringen en gebruikstijd. van financiering. Veel voorbeelden passeerden de revue over slimme investeringen (aardwarmte-pomp enz.) om vooral woningen niet alleen energiezuniger te maken maar zelfs energie-leverancier te worden. En dan komt de roep om overheidsingrijpen weer: maak in bouw- en regelgeving (bijv. ook energieprestatienormen) energievragende projecten onmogelijk. De markt zal ook een regulerende werking hebben: woningen die veel energie kosten zullen in de toekomst onverkoopbaar zijn.

Asbest als uitdaging

Eén vraag bleef over aan het eind van de avond. In de toekomst komt er heel veel asbest vrij van o.a. daken van boerenschuren (moeten voor 2024 verwijderd zijn): is er nu geen slimme uitvinder, een bedrijf of een universiteit die kan uitzoeken of dit asbest veilig her te gebruiken is?

De volgende Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk is op vrijdag 16 juni met als onderwerp Boer zoekt voedselflat.

Joop Wikkerink

Meet Up ‘Groene Dromen’: interessante, direct toepasbare ideeën
Verdieping
Kunsten
Boeken